Coffeeshop Hightimes

Since 1984

You must be 18+ to enter this site.

Disclaimer

 

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Coffeeshop Hightimes te Haarlem. Wij gaan uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven.

Niettemin geeft Coffeeshop Hightimes te Haarlem geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

De Coffeeshop Hightimes te Haarlem website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Coffeeshop Hightimes te Haarlem is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Coffeeshop Hightimes te Haarlem is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

U heeft van Coffeeshop Hightimes te Haarlem het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en reproduceren, mits u Coffeeshop Hightimes te Haarlem herkenbaar als bron vermeld.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Coffeeshop Hightimes te Haarlem worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@coffeeshophightimes.nl